Újdonságok a Civil 3D 2021.2 verzióban

A Civil 3D 2021.2-es kiadásának egyik újdonsága, hogy képes raszterképeket beolvasni az ArcGIS Online-ból az Autodesk Connector for ArcGIS-en keresztül.

A párbeszédpanelen két új sajátosságtípus közül választhat: ezek a Kép és a Felület.

Lehetősége van egy előre megadott felbontást kiválasztani, vagy egyszerűen választhatja a forrás felbontását is. Szükség esetén ezt a folyamatot megismételheti, így több különböző felbontású képpel dolgozhat. Azonkívül, hogy beolvashat raszterképeket az ArcGIS Online-ból, használhatja az ArcGIS Online raszterfóliáinak terepadatait is, amelyekkel felületek hozhatók létre a Civil 3D-ben. Itt is kiválaszthat egy adott képfelbontást, vagy használhatja a raszteradatok forrásfelbontását is. Az alkalmazást követően létrejön egy felület a Civil 3D-ben.

A Civil 3D 2021.2-es kiadásának másik új funkciója segítségével frissítheti azokat a meglévő ArcGIS Online-fóliákat, amelyek már használatban vannak a Civil 3D-modellben. A frissítéssel gyorsan lekérhetjük a legfrissebb információkat az ArcGIS Online-ból. Így, ha módosítják az adatokat (a példánkban egy akna nem volt megfelelő helyen), az élő adatkapcsolat révén meggyőződhet róla, hogy a modellben a legfrissebb információk állnak rendelkezésre. Az Adatforrás-kezelőben kiválaszthatja a frissíteni kívánt adatforrásokat, a Connector pedig lekéri a legfrissebb információkat, és gyorsan frissíti a modellt.


Az ArcGIS-munkafolyamatok újdonságai (A 2021.1-es és 2021.2-es verzió újdonságai)

Az ArcGIS-munkafolyamatok fejlesztései a 2021.2-es verzióban

Frissítheti a rajzban lévő ArcGIS-adatkészletet, hogy megfeleljen az online ArcGIS-adatkészletnek, és importálhatja a raszteradatokat az ArcGIS-ből a Civil 3D-be.

 • Az Adatforrás-kezelő párbeszédpanel Frissítés lehetőségével frissítse a rajzban lévő ArcGIS-adatkészletet, hogy megfeleljen az online ArcGIS-adatkészletnek. További információ: Adatok frissítése az ArcGIS-ből.
 • Raszteradatokat importálhat az ArcGIS-ből a Civil 3D-be képként, vagy létrehozhat egy felületet a raszteradatokból.

A kép és a felület különböző raszteradatforrás-típusok. Ha egyszerre kíván a raszteradatok alapján képet importálni és felület is létrehozni, azt úgy teheti meg, hogy az adatok importálásakor kiválaszt egy képfóliát és egy felületfóliát az Autodesk Connector for ArcGIS-ben. Amikor az új felület létrehozása lehetőséget választja, az adatokból egy hálófelület jön létre a rajzban. További információ: ArcGIS-adatok importálása a Civil 3D-be.

Többször is importálhatja egy rajzba ugyanazokat a raszteradatokat, hogy különböző felbontási beállításokat és módosítani kívánt területeket adhasson meg.

Az ArcGIS-munkafolyamatok fejlesztései a 2021.1-es verzióban

Hozzáadhat új Civil 3D-objektumokat az ArcGIS-hez, ha az objektumokat áthelyezi egy meglévő ArcGIS-fóliára, majd a fóliát visszamenti az ArcGIS-be.

 • Hozzáadhatja a Civil 3D-ben létrehozott új objektumokat az ArcGIS-hez, ha az objektumokat áthelyezi egy meglévő ArcGIS-fóliára, majd a fóliát visszamenti az ArcGIS-be. További információt a Civil 3D-objektumok ArcGIS-fóliára való áthelyezésével foglalkozó részben talál.
 • A program mostantól visszamenti a tulajdonságkészlet-adatok módosításait az ArcGIS-be, a geometriával együtt.
 • A program mostantól támogatja az ívek fájl-geo adatbázisba történő exportálását (felbontott szakaszok helyett).
 • Az íves csövek ArcGIS-ből történő importálása során a program alapértelmezés szerint eltávolítja a felbontott szakaszokat, és létrehoz egy íves csövet. E viselkedés szabályozásához hozzáadhat egy regisztrációs kulcsot. További információ: ArcGIS-adatok importálása a Civil 3D-be.

A nyomott csőhálózatokkal kapcsolatos munkafolyamatok újdonságai (A 2021.1-es és 2021.2-es verzió újdonságai)

Tudjon meg többet a nyomott csőhálózatok munkafolyamatainak legutóbbi fejlesztéseiről.

A nyomott csőhálózatokkal kapcsolatos munkafolyamatok fejlesztései a 2021.2-es verzióban

Elemlistát készíthet többféle anyagból, felülírhatja a csővezetékek eltolását adott szelvénytartományokhoz, illetve kifejezéseket használhat a hossz-szelvény fej- és lábléccímkéiben.

 • Elemlistát készíthet többféle anyagból, majd ezen elemlisták segítségével csővezetékeket hozhat létre különböző anyagú csövek és csőívek használatával. Olyan nyomott rendszereket tervezhet, amelyek például PVC- vagy HDPE-csöveket és gömbgrafitos öntöttvas íveket és idomokat is tartalmaznak. Az elemlisták létrehozásakor vagy szerkesztésekor több elemkatalógus is betölthető, majd ezekből elemek adhatók hozzá a listához.
 • Az elemlisták létrehozását vagy szerkesztését a Nyomott csőhálózati elemek listája párbeszédpanel Információk lapján kezdheti. Ahogy az alábbi képen is látható, több anyagkatalógust is betölthet vagy törölhet a memóriából. Az állapot egyszerűen megjeleníti, hogy adott-e már hozzá a katalógusból elemeket az elemlistához. A Használatban azt jelenti, hogy a katalógus egyes elemei használatban vannak, így az nem törölhető memóriából. A Betöltve azt jelenti, hogy a katalógust be van töltve, de az elemei még nincsenek használatban.
 • A csővezetékek eltolása adott szelvénytartományokhoz felülírható. A Csővezeték hossz-szelvényének beállításai párbeszédpanel Felülírások lapján felülírhatók a csővezeték eltolásai az egyes szelvénytartományokhoz. Meghatározhat egy adott eltolási távolságot vagy stílust (Vágási hossz vagy Távolság a szerelvénynél). További információkért lásd: Csővezeték mélységének beállításai.
 • A csövek és a nyomott csőhálózatok fej- és láblécstílusai feliratainak létrehozásakor mostantól a csőhálózatok és nyomott csőhálózatok hossz-szelvény feliratstílusaihoz létrehozott kifejezések is használhatók. A kifejezések tulajdonságokként jelennek meg a Szövegkomponens-szerkesztő párbeszédpanelen. Ez lehetővé teszi egyéni képletek létrehozását a fej- és láblécfelirat-stílusokhoz, amelyek például a felület és a folyásfenék közötti mélységet jelenítik meg.

A nyomott csőhálózatokkal kapcsolatos munkafolyamatok fejlesztései a 2021.1-es verzióban
 • Az iránytű mostantól elérhető az útvonalalapú nyomott csőhálózatok elhelyezése során történő használathoz. A szalagon be- és kikapcsolhatja az iránytűt, valamint hajlítási szögekhez raszterezhet a csővezetékek elhelyezése során.
 • Mostantól hozzáadhat, áthelyezhet és eltávolíthat függőleges csőíveket és MSP-ket a csővezeték hossz-szelvényében.
 • A program mostantól automatikusan beállítja az idomok szögét és elforgatását a nyomott csőhálózati csővezetékek helyszínrajzi nézetben történő elhelyezése és a csővezetékek egyesítése során, valamint a nyomott csőhálózati csővezetékek helyszínrajzi és hossz-szelvény nézetben egyszerre történő szerkesztése során.
 • A Csővezeték hossz-szelvényének beállításai párbeszédpanelen a következő módosítások történtek:
  • A Csővezeték hossz-szelvényének beállításai párbeszédpanelhez egy Felülírások lap lett hozzáadva, ahol meghatározhatja, hogy a csővezeték szelvénytartományai statikusak vagy dinamikusak legyenek-e a társított hossz-szelvényhez képest.
  • Ha van például egy akadály, amely körül terveznie kell, meghatározhat egy statikus szelvénytartományt a csővezeték esetében, és úgy szerkesztheti a csővezeték azon szelvénytartományában lévő szakaszát, hogy az kikerülje az akadályt. A statikus szelvénytartomány nem frissül a társított hossz-szelvény módosításainak megfelelően, így az a tervezési állapotnak megfelelő marad.
  • Amikor grafikusan szerkeszti egy csővezeték hossz-szelvényét, automatikusan létrehozható egy statikus szelvénytartomány a csővezetékhez, és az megjelenik a Csővezeték hossz-szelvényének beállításai párbeszédpanel Felülírások lapján.
 • A Csővezeték hossz-szelvényének beállításai párbeszédpanel hossz-szelvénykiválasztási listája frissült, mostantól tartalmazza a Létrehozás felületből opciót, továbbá mostantól csak a csővezeték-nyomvonalak gyűjteményében lévő hossz-szelvények jelennek meg a listában az összes hossz-szelvény helyett.
 • Tovább lett fejlesztve a csővezetékek és alkatrészek kiválasztásának lehetősége a hossz-szelvény nézetben. Ha egyszer rákattint egy elemre, akkor a csővezetéket, ha pedig ismét rákattint erre az elemre, az elemet választja ki.
 • A csővezetékek hossz-szelvényének hossza és szelvénytartománya mostantól összhangban lesz a csővezeték-nyomvonal hosszával és szelvénytartományával.
 • Hossz-szelvény nézetben mostantól az egyenes csövet fogószerkesztővel íves csőre, az íves csövet pedig egyenes csőre módosíthatja.
 • T-idommal új csővezeték hossz-szelvényt csatlakoztathat a meglévő csőhálózathoz. A jel megjelenésekor kattintson a csővezeték végpontjának beillesztéséhez, majd nyomja le az Enter billentyűt a következő promptban.

Vezérlővonal-szerkesztés (A 2021.1-es verzió újdonságai)

Az új parancsok használatával pontokat illeszthet a metsző vezérlővonalakra, szerkesztheti az esést vagy a lejtést több vezérlővonalon, valamint beállíthatja a pontok szintmagasságát a vezérlővonal-alapú nyomterveken adott eséssel vagy lejtéssel egy megadott helyről.

 • A Pontok beillesztése a keresztezési helyeken paranccsal SP-ket vagy magasságpontokat illeszthet az ugyanazon helyen található, metsző vezérlővonalakra. További információk: Pontok hozzáadása vezérlővonal-keresztezési helyekhez.
 • Az Esés/lejtés beállítása a vezérlővonalakon keresztül paranccsal szerkesztheti az esést vagy a lejtést két vagy több metsző vezérlővonal töréspontjai között. További információt a pontok közötti esés vagy lejtés több vezérlővonalon való megadásával foglalkozó részben talál.
 • A Nyomterv kiindulási vonalához tartozó magasság beállítása referencia alapján paranccsal beállíthatja a pontok szintmagasságát a vezérlővonal-alapú nyomterveken adott eséssel vagy lejtéssel egy megadott helyről. Ez a parancs ennek megfelelően állítja be a nyomterv kiindulási vonalán lévő megfelelő SP szintmagasságát. További információt a vezérlővonal-alapú nyomtervek szintmagasságának referencia alapján történő beállításával foglalkozó részben talál.

Sínek fej- és láblécei hossz-szelvény nézetekben (A 2021.1-es verzió újdonságai)

Vasúti túlemelési-adat és sebesség fej- és lábléceket adhat hozzá a hossz-szelvény nézetekhez a sínspecifikus tulajdonságok feliratozásához a szülő nyomvonalak mentén.

Ezekkel a funkciókkal a következőket végezheti el:

 • Vasúti túlemelési fej- és lábléceket adhat hozzá az alkalmazott vasúti túlemeléshez és az elméleti túlemeléshez a hossz-szelvény nézetekben.
 • Címkéket adhat hozzá a vasúti túlemelési fej- és lábléc bizonyos pontjain, többek között a normál pálya vége, a teljes vasúti túlemelés kezdete, a teljes vasúti túlemelés vége, a normál pálya kezdete és a vasúti túlemelés kézi szelvénye esetében.
 • Jeleket adhat hozzá a vasúti túlemelési fej- és lábléc bizonyos pontjain, többek között a normál pálya kezdete, a teljes vasúti túlemelés kezdete, a teljes vasúti túlemelés vége, a normál pálya vége és a vasúti túlemelés kézi szelvénye esetében.

Az Autodesk az új funkciók és fejlesztések kidolgozásakor mindvégig azt tartotta szem előtt, hogy hozzásegítsék az ügyfeleket a valós projektek során felmerülő kihívások leküzdéséhez.

Ez is érdekelheti >>> A Civil 3D és az InfraWorks 2021.1 újdonságai


Amennyiben szakmai ismereteit bővítené és elsőként szeretne hozzáférni a legfrissebb újdonságokról szóló hírekhez vagy cikkekhez, elég egyetlen lépés. Legyen tagja Facebook közösségünknek vagy iratkozzon fel Hírlevelünkre!

Kapcsolattartó:

Baji-Gál Ferenc
BIM értékesítési és technikai
tanácsadó
+36 30 585 7045
ferenc.baji-gal@cads.hu