A BIM az iparág digitális átalakulásának alapja, a GIS és BIM integrációja versenyelőny az összekapcsolt munkafolyamatokhoz

A digitális átalakulás végigsöpör a világon. Minden ország valamennyi iparága digitális eszközök és integrált munkafolyamatok egyre szélesebb körét alkalmazza. Az új eszközök és technológiák segítenek javítani az építőipari és infrastruktúra-tervezési projektek megvalósítását, és nyereségesebbé, fenntarthatóbbá, továbbá biztonságosabbá teszik azokat.

Az építőiparban folyamatosan nagy a nyomás, hogy a projektek gyorsabban és a költségvetésnek megfelelően készüljenek el.  Az informatikai technológia fejlődésnek is köszönhetően az épület- és építmény információs modellezés és menedzselés (BIM) egyre több vállalat számára teszi lehetővé, hogy megfeleljen ezeknek az ütemezési, költségvetési kihívásoknak. A BIM az építési projekt teljes digitális tervezésére, megvalósítására és kezelésére szolgáló folyamat. Különböző eszközöket és technológiákat alkalmaz egy adatgazdag modell létrehozására, lehetővé téve az AEC (építőipari) szakemberek számára, hogy a projekt életciklusának minden fázisát optimalizálják – a tervezéstől az építésen át az üzemeltetésig.

Működjön együtt csapattársaival, ügyfeleivel és beszállítóival egy közös adatkörnyezetben és információs platformon!

Az Autodesk felhőalapú megoldásai a projekt életciklusának minden fázisában – tervezés, kivitelezés, építés, üzemeltetés – összekapcsolt munkafolyamatokat biztosítanak.  Az építőipari portfólió most először nyújt teljes körű lefedettséget az iparágak és a projekt életciklusa során, hogy ügyfeleinket minden lépésnél a szükséges eszközökkel segítsük. Hatékonyan kapcsolja össze az adatokat, a munkafolyamatokat és a csapatokat a kivitelezés teljes életciklusa során, a tervezéstől egészen az üzemeltetésig. A kivitelezőcsapatoknak átfogó kivitelezésmenedzsment-platform áll rendelkezésére, amelyben minden adat egyetlen központi helyen elérhető, ami megkönnyíti az együttműködést, proaktívan előre jelzi a projekt változásait, és a szervezeti fejlődés érdekében adatalapú iránymutatást biztosít. A munkafolyamatok digitalizációjához kulcsfontosságú eszközöket biztosít, amely segíti a jobb minőségű tervezésben és a jobb kommunikációban a projekt teljes életciklusa során, egyetlen közös adatkörnyezetben. A felhőalapú platform használatával a tervezők ingyenes beépülő modulokat használhatnak, amelyekkel valós idejű problémákat követhetnek nyomon, és közvetlenül az Autodesk BIM szoftverében, igény szerint ellenőrizhetik a modelleket és többek között ütközésvizsgálatokat is elvégezhetnek.

A digitális átalakuláshoz vezető út együttműködésre képes, hozzáférhető és pontos információfolyamokat igényel a digitális ikrek, intelligens eszközök, intelligens települési és városi infrastruktúrák létrehozásához. A nyomvonalas infrastruktúra összetettsége, a környezeti hatások és a projekt mérete megköveteli a tervezői és térinformatikai szakértők együttműködését.

A hagyományos tervezésről (CAD) az épület és építmény információ-modellezési és folyamatkezelési (BIM) eszközökre való folyamatban lévő átállás izgalmas új lehetőségeknek nyitott ajtót az építészet, építőipar ezen belül a tervezés és kivitelezés területén. Ahhoz azonban, hogy az építőipari szakemberek ki tudják használni ezeknek a fejlesztéseknek az előnyeit, hozzá kell férniük azokhoz az adatokhoz, amelyek segítségével jobb tervezési döntéseket hozhatnak. Egy projekt korai szakaszában, ahol a 3D-s modellfejlesztés kiemelten fontos, a GIS és térinformatikai adatok kulcsfontosságú platform a projektadatok felhasználásához, rendszerezéséhez és a csapattal való megosztásához.

A GIS és BIM integráció elősegíti a tervezői csapatok hatékonyabb együttműködését a tervezési folyamatok intelligensebbé tétele és a projektek minőségének javítása terén. Az építőmérnöki projektek tervezői, a mérnökök, építészek és tervezők problémákat oldanak meg annak érdekében, hogy javítsák a lakosság és a közösségek életminőségét. A projektek azonban nem csak úgy magukban állnak egy légüres tér közepén. Éppen ellenkezőleg, illeszkedniük kell az utak, épületek, hidak, vasútvonalak, közművek, helyi adottságok stb. meglévő hálózatába.  Ahol a 3D modellezés kiválóan alkalmas egy kidolgozott terv részleteinek bemutatására, a GIS kontextust és könnyen frissíthető platformot biztosít a tervezési lehetőségek, az értéktervezési lehetőségek és a jelenlegi megoldással való átfedés vizsgálatához.  A mérnökök és a tervezők általában a GIS-ben tárolt információkra támaszkodnak, hogy meghatározhassák projektjeik hatását a meglévő helyi körülmények és földrajzi környezet (például a topográfia, az ártér, a bekötőutak és a föld alatti infrastruktúra) alapján.  Az ezekhez az adatokhoz való hozzáférés fontos mivel ezek hiánya gyakran számos késés és hatékonysági probléma forrása.

A GIS és a tervezési munka koordinálásának kihívásai abban állnak, hogy képesek legyünk az adatok részlegek közötti átvitelére és arra, hogy a megfelelő információkat és anyagokat bocsássunk az ügyfelek rendelkezésére. Ha zökkenőmentesen át tudjuk vinni az adatokat a GIS-be, akkor sokkal könnyebb lesz a többi alkalmazás használata, majd az adatok visszajuttatása.

A GIS és a BIM közötti kapcsolat segítséget nyújthat a várostervezőknek a közösségeket érintő döntések meghozatalában, az építőmérnököknek pedig biztosítja az infrastruktúratervezési projektekhez szükséges adatokat. A GIS- és a tervezőcsapatok közötti hatékonyabb munkafolyamatok tovább gazdagítják az infrastruktúraprojekteket és a tágabb közösség javára szolgálnak, ami azt eredményezi, hogy az építőipari szakemberek a társadalmi és környezeti értékek sáfárjaként léphetnek fel. A helyszíni adatok és a tervezés integrálása átalakítja az infrastruktúratervezés és -kivitelezés folyamatát, és segítségére van az építőipari szakembereknek abban, hogy intelligensebben tervezhessenek, és a közösségek érdekeit jobban kiszolgáló megoldásokat alakíthassanak ki.

Ez egy valóban integrált digitális platformot hoz létre, amely megkönnyíti az információ kétirányú áramlását az alkalmazási területtől függően. 

A szorosabb GIS- és BIM-integráció célja az, hogy segítse az építőipari vállalatokat, projekttulajdonosokat és felelősöket, valamint az állami szerveket abban, hogy ne csak arra fókuszáljanak, mi maga az infrastruktúra, hanem arra is, hogy mit, hol és miért érdemes létrehozni. A gördülékeny együttműködési képesség felé tett lépések nemcsak a két technológia problémamentes együttműködését segítik, de lehetővé teszik egy szorosabban összekapcsolt munkafolyamat kiépítését, amely egyre összetettebb projektek gyorsabb kivitelezését teszi lehetővé.

Ismerje meg az Infrastrutúra BIM – GIS integrációt, amely alapja a térinformatikai szemléletű- és szakági modell alapú tervezési folyamatoknak! >>>