A tervezési feladatok végrehajtásához számos forrásból különböző adatokat kell beszerezni, amiket a legtöbb esetben nem lehet közvetlenül felhasználni, ehhez általában valamilyen konvertálás szükséges. A legáltalánosabb példa erre a papíralapú adatszolgáltatások vektorizálása.

A végeredmény egy részét jelentő rajzi elemek elkészítésére számos megoldás érhető el, ám ennek ellenére, ezek a legtöbb esetben egyszerű síkrajzok, amelyek nem tartalmaznak hasznos pluszinformációkat. Ezek olyan adatok, amiket különböző elemzésekre, döntéstámogatásra, a különböző szakágak közötti gördülékenyebb adatszolgáltatásra, a kivitelezési munka támogatására, vagy az üzemeltetésnél lehetne használni. Nem elhanyagolandó a projekt bemutatását és eladhatóságát támogató látványtervek és különböző videók készítése sem, ami például egy lakossági fórum esetén sokkal többet jelenthet a laikusok számára, mint az egyes tervlapok mutogatása.

Az Autodesk építőipari gyűjteménye a hagyományos AutoCAD-en túl – amit az építőipari szereplők hagyományosan kétdimenziós tervező eszközként használnak – egyaránt megtalálhatók az építészek, a szerkezettervezők, az épületgépészek és a infrastruktúra tervezők munkáját támogató háromdimenziós, a BIM munkafolyamatokat segítő eszközök. Ezek megfelelő használatával a tervezés folyamán olyan adatbázisok hozhatók létre, melyek kitűnő alapjai lehetnek egy Infrastruktúra BIM rendszernek.

A Varinex-CADStudio Kft. (korábban VARINEX Zrt.). a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft-vel együttműködve, 2016-ban elkészítette a tervező, Polányi Péter által kétdimenzióban megálmodott székesfehérvári Fő utca – Zichy liget összekapcsolásának háromdimenziós modelljét.

A projekt rövid bemutatás a tervező által:

„Székesfehérváron már régóta felvetődött annak a gondolata, hogy a Fő utcáról közvetlenül lehessen átsétálni a Zichy ligetre.
Felvetődött már az egyszerű zebra felfestése, vagy a Mátyás kir. körút zsákutcásítása, vagy a Bíróság előtti csomópont és csatlakozó útja föld alá süllyesztése, de mindegyik komoly akadályokba ütközik.

Ennek ismeretében vethető fel, hogy talán megoldást jelenthetne, ha a Mátyás király körút szintjét nem 6 méterre, hanem csak 3 méterre süllyesztenénk le, és a Fő utca Zichy liget összeköttetést pedig egy enyhe emelkedőjű 3 méterre felemelkedő felüljáró-sétánnyal oldanánk meg.”

Az eredeti, AutoCAD-ben elkészített koncepcióterv
1. ábra Az eredeti, AutoCAD-ben elkészített koncepcióterv

A fenti képen a meglévő állapot és a tervező által elképzelt átalakítás látható. Az alsó képen az Autodesk Infraworks 360-ban felépített modell látható, ahol fontos, hogy a látványtervet nem kellett teljesen külön készíteni, mert a tervezési folyamat során felépített modell alkalmas volt a látványterv létrehozására is.

Az Autodesk Infraworks 360-ban felépített, BIM tervezési folyamatban felhasználható modell.
2. ábra Az Autodesk Infraworks 360-ban felépített, BIM tervezési folyamatban felhasználható modell.

Az Autodesk Infraworks 360 megadta a lehetőséget, hogy különböző téradatbázisok importálásával gyorsabban és hatékonyabban dolgozzon a tervezőcsapat. Ennél a projektnél ilyen adatbázisok közvetlenül nem álltak rendelkezésre, ám a Modell Builder segítségével a Microsoft bing térképe az OpenStreet Map adatbázisából a tervezési terület alapmodellje néhány perc alatt előállt.

A generált háromdimenziós kiindulási állapot.
3. ábra A generált háromdimenziós kiindulási állapot.

A modellépítés során alapvetően az útpálya süllyesztését, a körforgalom kialakítását és a sematikus felüljáró megjelenítését kellett megoldani. Az első kettő az Autodesk Infraworks 360 alkalmazáson belül könnyedén megoldható volt, míg a gyalogos felüljáró sematikus háromdimenziós modellje az Autodesk Revit alkalmazással készült el.

Az Autodesk Revit alkalmazásban felépített gyalogos felüljáró parametrikus modellje.
4. ábra Az Autodesk Revit alkalmazásban felépített gyalogos felüljáró parametrikus modellje.

Ez a felüljáró natív módon közvetlenül az .rvt fájlból, vagy egy köztes .fbx állományon keresztül illeszthető be az Autodesk Infraworks 360 modellbe.

Az első verzió megtekintése után a tervező jelezte, hogy csökkenteni kellene a felüljáró magasságát. Ezt a módosítást az Autodesk Revitben a megfelelő szintek módosításával könnyedén végre lehetett hajtani, majd mentés után az Autodesk Infraworks 360 modellben meg is jelent a módosítás.

A tervezett pályasüllyesztés, a gyalogos felüljáró és a körforgalom.
5. ábra A tervezett pályasüllyesztés, a gyalogos felüljáró és a körforgalom.
Az Autodesk Infraworks 360 felhasználói felülete és a modell, munka közben.
6. ábra Az Autodesk Infraworks 360 felhasználói felülete és a modell, munka közben.

Hogyan lehet az elkészült modellt tovább használni?

A felüljáró esetében az Autodesk Revit alkalmazásban kellet elkészíteni a pontos, kivitelezésre alkalmas modellt és szükséges rajzokat. Az út és a körforgalom esetében az Autodesk Infraworks 360 nem volt alkalmas arra, hogy kiviteli terv szintű modell készüljön, illetve a szükséges rajzi részeket sem lehetett előállítani. A létrehozott modellel tovább lehetett dolgozni az AutoCAD Civil 3D alkalmazásban, ugyanis az egyes elemek (felületek, nyomvonalak és a tervezett hossz-szelvények, körforgalmak- és csomópontok nyomtervei, csatornahálózatok, vízgyűjtő területek, hidak) a felépített sqlite adatbázisból importálhatók voltak.

Az Infraworks modell importálása AutoCAD Civil 3D-be.
7. ábra Az Infraworks modell importálása AutoCAD Civil 3D-be.

 

Importálandó elemek kiválasztása.
8. ábra Importálandó elemek kiválasztása.

 

Az Infraworks 360-ban összeállított körforgalom nyomterve és a meglévő terep felület megjelenítése AutoCAD Civil 3D-ben.
9. ábra Az Infraworks 360-ban összeállított körforgalom nyomterve és a meglévő terep felület megjelenítése AutoCAD Civil 3D-ben.

Az Autodesk Infraworks 360-ban létrehozott tervezett elemek nem vesztek el, importálás után AutoCAD Civil 3D objektumokként tovább használhatók a kívánt részletességű kiviteli terv elkészítéséhez. A tervezés végeztével az elkészült tervezett felületek visszatölthetők az Autodesk Infraworks 360 modellbe és előállítható a látványterv. Ezekkel az eszközökkel biztosítható az infrastruktúra BIM munkafolyamat egyes állomásai közötti hatékony kapcsolat.

Az Autodesk Infraworks 360-ban készült modell bármely fázisában a felhőn keresztül a kívánt részek megoszthatók, így a megbízó, vagy bármely csoport számára egy internetes böngészőn keresztül megismerhetővé és kommentálhatóvá tehető.

Jelen esetben, hagyományos értelemben vett síkrajz nem készült, szükség esetén azok a modellből, mint például a hossz- és keresztszelvények származtathatók. Természetesen a végleges helyszínrajzhoz szükséges számos felirat-, sraffozás-, méret elhelyezése, ám helyes felhasználás esetén, ezeknek csak csekély száma keletkezetta hagyományos AutoCAD parancsok segítségével.

A projektet bemutató videó egy rövid technikai betekintéssel itt található.

Az Autodesk építőipari gyűjteményének használatával a hagyományos adatszolgáltatásból származó hibák minimalizálhatók, a hatékonyság radikálisan növelhető, a végeredmény minősége és adatértéke messze felülmúlja a hagyományos módon készült, kizárólag síkrajzokból álló dokumentációkét.

Kiss Károly
rendszermérnök, építőmérnöki alkalmazások

Amennyiben szakmai ismereteit bővítené és elsőként szeretne hozzáférni a legfrissebb újdonságokról szóló hírekhez vagy cikkekhez, elég egyetlen lépés. Legyen tagja Facebook közösségünknek vagy iratkozzon fel Hírlevelünkre.